Hitvallásunk

“Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk. Hozzá kell segítenünk, hogy a saját felfogóképességét használja. Tanuljon meg a saját szemével nézni a világban.

A mi vélekedéseink és meggyőződéseink csak a mi számunkra érvényesek Az ifjúság elé tárjuk őket, hogy azt mondjuk: így látjuk mi a világot. Nézzétek most már meg ti is, milyennek mutatja magát nektek.

A képességeket ébresszünk fel, és ne meggyőződéseket közvetítsünk. Ne a mi igazságainkban higgyen az ifjúság, hanem a mi személyiségünkben. Azt vegyék észre a felnövekvők, hogy mi keresők vagyunk. És őket is a keresők útjára kell vezetnünk.”

(Rudolf Steiner)

A Waldorf-óvodában az a törekvésünk, hogy az óvónők óvatosan irányító közreműködésével oldott légkörben alakuljon ki egy igazi és jó szociális rend, ami mindig az adott gyermekcsoporthoz és az egyes gyermekekhez igazodik. Így teremthetőek meg azok a feltételek, amelyek biztosítják a harmonikus együttélést, és ebben minden kisgyermek megkapja azt, amire az egészséges fejlődéshez és a kiteljesedéshez szüksége van.

hitv

A kisgyermek mindent utánoz, ami körülötte történik. Az utánzás ugyanolyan fontos és természetes számára, mint a lélegzetvétel. Éppen ezért elkerülünk minden fajta iskolás jellegű tanítást és magyarázatot. Az óvodában a kisgyermekek spontán utánzásos munkakövetésére építünk, a gyermek utánozhatja az óvónő minden tevékenységét, a csoport együtt munkálkodik a kenyérsütés, a virágültetés, az akvarell festés során.

Óvodánkban úgynevezett vegyes életkorú csoportokban élnek a gyerekek, mindhárom korcsoportból nagyjából azonos arányban. Így az óvoda a család természetes közegéhez hasonló, ahol a kisgyermekek önmaguk és a felnőttek között kitűnő közvetítőket találnak a nagyobb gyerekekben, akik a csoport szokásait, napirendjét, ritmusát természetes módon, az utánzás által hagyományozzák az utánuk következőkre.

A vegyes életkorú csoportokban elfogadott tény, hogy minden gyermek máshol tart a fejlődésben, ezért tudásuk és képességeik nem lehetnek egyformák. A kisgyermek saját testi ritmusai is csak lassan válnak rendszeressé. A Waldorf óvoda-pedagógia ezt a folyamatot úgy segíti elő, hogy a gyermekek életét mindig ismétlődő, rendszeresen visszatérő napi, heti és éves ritmusba tagolja, tudatosan alkalmazva a ritmikus ismétlés én-erősítő, szorongásoldó hatásait.